Procédure 18. Suspension temporaire de l’exploitation du projet d’investissement

 

a) Etapes à faire:

- Etape 1: L’investisseur notifie par écrit au Département du Plan et de l’Investissement de la suspension de ses activités.

- Etape 2: Le Département du Plan et de l’Investissement reconnaît l’état d’exploitation du projet.

b) Méthodes d’exécution:

- Envoi du dossier: directement au Service de la réception et de la restitution des (au siège du Département du Plan et de l’Investissement de la province de Hung Yen); ou par la voie postale.

- Réception des résultats: au Service de la réception et de la restitution des (au siège du Département du Plan et de l’Investissement de la province de Hung Yen); ou par la voie postale;

c) Eléments du dossier:

- Avis de la suspension temporaire de l’exploitation du projet (ci-joint: Copie de la Décision de la politique d’investissement/Certificat d’enregistrement d’investissement/Certificat d’investissement/Permis de commerce; Décision par écrit et Procès-verbal du Conseil d’Administration/l’Assemblée générale des actionnaires/l’assemblée des membres/des propriétaires concernant la suspension temporaire du projet d’investissement; Rapport de la situation d’exploitation du projet d’investissement jusqu’au moment de suspension).

* Remarque: Le particulier/l’organisation relatifs aux procédures administratives peuvent soumettre des copies des originaux, des copies conformes certifies ou des copies normales en présentant leurs originaux.

d) Nombre du dossier:

- 02 dossiers (01 original)

đ) Délai de traitement:

Dès sa réception.

e) Agence d’exécution:

- Agence chargé directement des procédures administratives: Département du Plan et de l’Investissement de la province de Hung Yen;

- Agence de coordination: ministères, départements, services concernés.

g) Sujets concernant des procédures administratives:

L’investisseur (particulier et organisation) suspend l’exploitation du projet d’investissement en marche.

h) Résultats des procédures administratives:

Le Département du Plan et de l’Investissement reçoit l’avis de la suspension temporaire de l’exploitation du projet de l’investisseur et reconnaît l’état d’exploitation du projet.

En cas de la supesion temporaire de l’exploitation du projet à cause de force majeure, l’investisseur est exonéré du loyer pendant cette durée pour surmonter des conséquences de la force majeure.

i) Frais:

Néant.

k) Nom du formulaire de demande, formulaire de déclaration:

L’avis par écrit de la suspension temporaire de l’exploitation du projet d’investissement (Clause 1 Article 47 Loi sur l’Investissement) en fonction du Formulaire I.10 délivré avec la Circulaire n° 16/2015/BKHĐT;

- Rapport de la situation d’exploitation du projet d’investissement jusqu’au moment d’ajustement en fonction du Formulaire I.8 délivré avec la Circulaire n° 16/2015/TT-BKHĐT.

l) Exigeances, conditions des procédures:

Appliquer pour les projets en marche et l’investisseur decide de suspender l’exploitation du projet .

m) Base juridique des procédures administratives:

- Loi sur l’Investissement n° 67/2014/QH13 du 26/11/2014;

- Arrêté n° 118/2015/NĐ-CP du 12/11/2015;

- Circulaire n° 16/2015/TT-BKHĐT du 18/11/2015.

 

 

Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến bình luận của bạn
Họ và tên
(*)
Email
(*)
Nội dung bình luận
(*)
Mã xác nhận
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
 

Ngày 9.10, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, UBND tỉnh và Hiệp hội Doanh ng...

Thực hiện chủ trương của tỉnh về thu hút, khuyến khích đầu tư trong lĩ...

Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp trong nước đã chọn Hưng Yên là ...

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân, Th...

Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên?

Đẹp

Bình thường

Xấu

KhácSỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HƯNG YÊN

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: Số 8, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Tel: (0221) 3524 666 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Văn phòng đại diện - Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: số 145, đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Tel: (0221) 3522 668 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Giấy phép số: 29/GP-TTĐT của Sở Thông tin và Truyền thông ngày 21 tháng 8 năm 2019 

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Ngọc Khánh – Giám đốc trung tâm.

 Số người online: 1      Tổng số lượt truy cập: 9.457.398          Thực hiện bởi: OrientSoft