a) 执行程序:

·      在企业发现企业登记证书的内容跟企业登记申请档案内容不符的情况,企业根据20/2015/TT-BKHĐT号通知附录II-14 规定的样表填写校正申请单并向企业已经登记的经营登记处发送校正申请单。若企业的校正申请书内容是正确的,自从收到企业的校正申请书后03个工作日内,经营登记处要检查档案并给企业重新签发企业登记证书。

·      在企业发现企业登记信息跟企业登记证书、经营登记证书、税务登记证书、投资证书、投资许可证的信息不符的情况(由于企业数据输入到国家数据系统过程中发生错误的原因),企业根据20/2015/TT-BKHĐT号通知附录II-16 规定的样表填写校正申请单并向企业设立总部的当地经营登记处发送校正申请单。校正申请单附件为各种有关的证书副本。 自从收到企业的校正申请单后03个工作日内,经营登记处要负责在国家数据系统进行补充和校正企业的登记信息

b) 执行方式: 企业向企业之前已经登记的经营登记处发送校正申请单或通过电子网站发送此申请单。

c) 档案成分,包括:

·      企业登记证书的登记信息校正申请单, 企业登记内容变更确认书, 分支、办事处经营登记证书, 营业地点登记证书 (附录II-14- 20/2015/TT-BKHĐT号通知);

·      由于变更企业登记内容到国家数据系统导致内容不正确的企业登记信息校正申请单 (附录II-16 20/2015/TT-BKHĐT号通知).

d) 数量档案: 01 (套).                                                              

đ) 解决期限: 自从收到合格档案后03个工作日内.

e) 执行机关: 投资计划厅-经营登记处.

g) 行政手续执行对象: 个人、机构.

h) 行政手续执行结果: 企业登记证书, 企业登记内容变更确认书, 分支、办事处经营登记证书, 营业地点登记证书和校正的企业第登记信息.

i) 手续费:

k) 样表、单子名称:

·      企业登记证书的登记信息校正申请单, 企业登记内容变更确认书, 分支、办事处经营登记证书, 营业地点登记证书 (附录II-14- 20/2015/TT-BKHĐT号通知);

·      由于变更企业登记内容到国家数据系统导致内容不正确的企业登记信息校正申请单 (附录II-16-20/2015/TT-BKHĐT号通知).

l) 手续执行要求和条件: Điều 13, 17 20/2015/TT-BKHĐT号通知

m) 行政手续的法律基础:

·      越南社会主义共和国国会于2014年11月26日颁发的68/2014/QH13 号企业法(企业法);

·      政府于2015年9月14日颁发关于企业登记的78/2015/NĐ-CP号议定(78/2015/NĐ-CP号议定);

·      投资计划部于2015年12月01日颁发关于企业登记指导的20/2015/TT-BKHĐT号通知(20/2015/TT-BKHĐT号通知)

Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến bình luận của bạn
Họ và tên
(*)
Email
(*)
Nội dung bình luận
(*)
Mã xác nhận
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
 

Ngày 30.7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ chức hội nghị lã...

Tỉnh ta đang là điểm đến của các dự án FDI, trong đó, nguồn vốn từ Nh...

Ngày 5.5, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)...

Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên?

Đẹp

Bình thường

Xấu

KhácSỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HƯNG YÊN

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: Số 8, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Tel: (0221) 3524 666 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Văn phòng đại diện - Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: số 145, đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Tel: (0221) 3522 668 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Giấy phép số: 29/GP-TTĐT của Sở Thông tin và Truyền thông ngày 21 tháng 8 năm 2019 

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Ngọc Khánh – Giám đốc trung tâm.

 Số người online: 1      Tổng số lượt truy cập: 8.510.002          Thực hiện bởi: OrientSoft