MẪU BIỂU HÀNH CHÍNH
Nhóm mẫu biểu:
 
Sắp xếp theo:  Tên mẫu biểu | Ngày lập | Ký hiệu | Nhóm
Có: 44 Mẫu biểu
STTTên mẫu biểuKý hiệuNhómMẫu trắng
1 Phụ lục I-1 số 02/2019/TT-BKHĐT Mẫu biểu đăng ký kinh doanh
2 Phụ lục I-2 số 02/2019/TT-BKHĐT Mẫu biểu đăng ký kinh doanh
3 Phụ lục I-3 số 02/2019/TT-BKHĐT Mẫu biểu đăng ký kinh doanh
4 Phụ lục I-4 số 02/2019/TT-BKHĐT Mẫu biểu đăng ký kinh doanh
5 Phụ lục I-5 số 02/2019/TT-BKHĐT Mẫu biểu đăng ký kinh doanh
6 Phụ lục I-7 số 02/2019/TT-BKHĐT Mẫu biểu đăng ký kinh doanh
7 Phụ lục I-6 số 02/2019/TT-BKHĐT Mẫu biểu đăng ký kinh doanh
8 Phụ lục I-8 số 02/2019/TT-BKHĐT Mẫu biểu đăng ký kinh doanh
9 Phụ lục I-9 số 02/2019/TT-BKHĐT Mẫu biểu đăng ký kinh doanh
10 Phụ lục I-10 số 02/2019/TT-BKHĐT Mẫu biểu đăng ký kinh doanh
11 Phụ lục II-2 số 02/2019/TT-BKHĐT Mẫu biểu đăng ký kinh doanh
12 Phụ lục II-1 số 02/2019/TT-BKHĐT Mẫu biểu đăng ký kinh doanh
13 Phụ lục II-3 số 02/2019/TT-BKHĐT Mẫu biểu đăng ký kinh doanh
14 Phụ lục II-4 số 02/2019/TT-BKHĐT Mẫu biểu đăng ký kinh doanh
15 Phụ lục II-5 số 02/2019/TT-BKHĐT Mẫu biểu đăng ký kinh doanh
16 Phụ lục II-7 số 02/2019/TT-BKHĐT Mẫu biểu đăng ký kinh doanh
17 Phụ lục II-6 số 02/2019/TT-BKHĐT Mẫu biểu đăng ký kinh doanh
18 Phụ lục II-8 số 02/2019/TT-BKHĐT Mẫu biểu đăng ký kinh doanh
19 Phụ lục II-9 số 02/2019/TT-BKHĐT Mẫu biểu đăng ký kinh doanh
20 Phụ lục II-10 số 02/2019/TT-BKHĐT Mẫu biểu đăng ký kinh doanh
21 Phụ lục II-11 số 02/2019/TT-BKHĐT Mẫu biểu đăng ký kinh doanh
22 Phụ lục II-12 số 02/2019/TT-BKHĐT Mẫu biểu đăng ký kinh doanh
23 Phụ lục II-13 số 02/2019/TT-BKHĐT Mẫu biểu đăng ký kinh doanh
24 Phụ lục II-14 số 02/2019/TT-BKHĐT Mẫu biểu đăng ký kinh doanh
25 Phụ lục II-15 số 02/2019/TT-BKHĐT Mẫu biểu đăng ký kinh doanh
26 Phụ lục II-16 số 02/2019/TT-BKHĐT Mẫu biểu đăng ký kinh doanh
27 Phụ lục II - 17 số 02/2019/TT-BKHĐT Mẫu biểu đăng ký kinh doanh
28 Phụ lục II-18 số 02/2019/TT-BKHĐT Mẫu biểu đăng ký kinh doanh
29 Phụ II-19 số 02/2019/TT-BKHĐT Mẫu biểu đăng ký kinh doanh
30 Phụ lục II-20 số 02/2019/TT-BKHĐT Mẫu biểu đăng ký kinh doanh
31 Phụ lục II-21 số 02/2019/TT-BKHĐT Mẫu biểu đăng ký kinh doanh
32 Phụ lục II-22 số 02/2019/TT-BKHĐT Mẫu biểu đăng ký kinh doanh
33 Phụ lục II-23 số 02/2019/TT-BKHĐT Mẫu biểu đăng ký kinh doanh
34 Phụ lục II-24 số 02/2019/TT-BKHĐT Mẫu biểu đăng ký kinh doanh
35 Phụ lục II-25 số 02/2019/TT-BKHĐT Mẫu biểu đăng ký kinh doanh
1 2
Số dòng hiển thị:    35 |  70
https://188betz.net/ Rikvip

 

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HƯNG YÊN

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: Số 8, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Tel: (0221) 3524 666 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Văn phòng đại diện - Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: số 695, đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Tel: (0221) 3522 668 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Giấy phép số: 29/GP-TTĐT của Sở Thông tin và Truyền thông ngày 21 tháng 8 năm 2019 

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Ngọc Khánh – Giám đốc trung tâm.

 Số người online: 3      Tổng số lượt truy cập: 12.215.246          Thực hiện bởi: OrientSoft