Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên được thành lập theo Quyết định số 916/QĐ-UBND ngày 05/5/2010 của UBND tỉnh Hưng Yên có chức năng giúp Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Nhiệm vụ 

a) Căn cứ chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và kế hoạch công tác của Sở Kế hoạch và Đầu tư, xây dựng kế hoạch ngắn hạn, dài hạn về hoạt động xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp của Trung tâm trình Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

b) Giúp Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách trong lĩnh vực xúc tiến đầu tư, quản lý hoạt động đầu tư, ưu đãi đầu tư; quản lý, vận động ODA, viện trợ phi chính phủ nước ngoài; trợ giúp phát triển doanh nghiệp;

c) Giúp Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng chương trình, kế hoạch 5 năm, hằng năm về xúc tiến đầu tư, vận động ODA, viện trợ phi chính phủ nước ngoài, trợ giúp phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;

d) Báo cáo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tình hình thực hiện hoạt động xúc tiến đầu tư, vận động ODA, viện trợ phi chính phủ nước ngoài và trợ giúp phát triển doanh nghiệp.

2. Quyền hạn

a) Quản lý và vận hành Cổng thông tin doanh nghiệp để cung cấp và tiếp nhận thông tin trực tuyến cho các tổ chức, cá nhân theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời phục vụ yêu cầu công tác chỉ đạo, điều hành của Uỷ ban nhân dân tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư;

b) Phối hợp với các cơ quan chuyên môn xây dựng hệ thống thông tin kinh tế - xã hội và cơ chế, chính sách thực hiện công tác xúc tiến đầu tư, quản lý, vận động ODA, viện trợ phi chính phủ nước ngoài, trợ giúp phát triển doanh nghiệp;

c) Tổ chức các hoạt động nghiên cứu thị trường; tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức về hoạt động đầu tư, quản lý, vận động ODA, viện trợ phi chính phủ nước ngoài, hoạt động kinh doanh và quản trị doanh nghiệp;

d) Làm đầu mối của tỉnh trong việc tiếp nhận các yêu cầu về xúc tiến đầu tư, trợ giúp phát triển doanh nghiệp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và trong việc hợp tác với các cơ quan, đơn vị trong tỉnh, ngoài tỉnh về xúc tiến đầu tư, trợ giúp phát triển doanh nghiệp;

đ) Tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư trong nước, ngoài nước nhằm giới thiệu tiềm năng, các lợi thế so sánh, cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư, môi trường đầu tư; tổ chức tuyên truyền, quảng bá về các hoạt động đầu tư trên các phương tiện thông tin đại chúng; giới thiệu các dự án đầu tư của tỉnh với nhà đầu tư; cung cấp các thông tin cần thiết khác cho các nhà đầu tư;

e) Vận động, tiếp nhận và thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ, hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật;

f) Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ đầu tư và trợ giúp phát triển doanh nghiệp: Cung cấp các dịch vụ theo yêu cầu của nhà đầu tư; tư vấn lập và thực hiện các thủ tục hành chính về đầu tư, đăng ký kinh doanh; tư vấn cho nhà đầu tư lựa chọn các nhà tư vấn chuyên ngành có năng lực để lập dự án đầu tư; tư vấn cho các cá nhân, tổ chức lựa chọn đối tác đầu tư, hợp tác, tiến hành đàm phán, tiếp nhận các dự án theo quy định của pháp luật; liên hệ các cơ quan, sở, ngành của tỉnh và Trung ương để hỗ trợ các nhà đầu tư thực hiện các thủ tục hành chính về đầu tư và thành lập doanh nghiệp; hỗ trợ nhà đầu tư giải quyết các khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư và hoạt động kinh doanh;

g) Quản lý về tổ chức, biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức và người lao động của Trung tâm theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh;

h) Quản lý sử dụng các nguồn kinh phí, tài sản được giao theo quy định của pháp luật;

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giao.

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp Hưng Yên

Địa chỉ: Số 8, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: (0221) 3522 668 Fax: (0221) 3525 999

Email: hungyenipc@gmail.com 

website: http://www.hungyenbusiness.gov.vn

                  http://www.dautuhungyen.gov.vn

 

 

 

 

Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến bình luận của bạn
Họ và tên
(*)
Email
(*)
Nội dung bình luận
(*)
Mã xác nhận
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
 

Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được ...

Ngày 03/7/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên có Thông cáo báo chí số ...

Ngày 4/5, tại Trung tâm Thông tin – Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ...

Ngày 21/12, huyện Phù Cừ phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển FUJI ...

Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên?

Đẹp

Bình thường

Xấu

Kháchttps://188betz.net/ Rikvip

 

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HƯNG YÊN

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: Số 8, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Tel: (0221) 3524 666 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Văn phòng đại diện - Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: số 695, đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Tel: (0221) 3522 668 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Giấy phép số: 29/GP-TTĐT của Sở Thông tin và Truyền thông ngày 21 tháng 8 năm 2019 

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Ngọc Khánh – Giám đốc trung tâm.

 Số người online: 3      Tổng số lượt truy cập: 12.413.701          Thực hiện bởi: OrientSoft