Sẵn sàng đón làn sóng các nhà đầu tư từ các dự án quy mô lớn, công nghệ hiện đại

Cập nhật : 16/06/2022 - Số lượt đọc: 2393

Bài cuối: Tạo môi trường thông thoáng thu hút đầu tư

Bài 1: Điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư

Bài 2: Phát triển hạ tầng thu hút đầu tư


Cùng với giao thông thuận lợi, giá thuê đất hợp lý, trong thời gian qua, tỉnh không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng dịch vụ công và áp dụng các chính sách thu hút đầu tư hấp dẫn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư khi đến với Hưng Yên.

Hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh

Đẩy mạnh cải cách hành chính


Với sự hội tụ những điều kiện thuận lợi về vị trí địa lý, hạ tầng kỹ thuật và quy hoạch đồng bộ, những năm gần đây, huyện Yên Mỹ ngày càng được nhiều nhà đầu tư quan tâm, tìm hiểu và lựa chọn làm điểm dừng chân cho các dự án. Để tiếp tục thúc đẩy hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, bên cạnh phối hợp làm tốt công tác xúc tiến, các giải pháp quy hoạch, công khai quy hoạch, tạo điều kiện về mặt bằng sản xuất đang được các cấp, ngành ở huyện đẩy mạnh. Với lợi thế của huyện công nghiệp, đến nay, Yên Mỹ đã trở thành điểm đến của nhiều dự án công nghiệp quy mô và hiện đại. Bên cạnh sản xuất công nghiệp, các dự án phát triển đô thị, thương mại cũng ngày càng nhận được sự quan tâm của nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh. Để giữ ổn định môi trường sản xuất, kinh doanh, hiện nay, huyện thực hiện nhiều giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư trong điều kiện mới. Trong đó, các cấp, ngành huyện thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp (DN), động viên các DN khắc phục khó khăn, duy trì sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh chung. Đồng thời, triển khai thực hiện kịp thời chính sách hỗ trợ DN, người lao động và các hộ kinh doanh cá thể bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Đặc biệt, huyện đồng hành với DN trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án; thực hiện công khai các đồ án quy hoạch xây dựng; công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tạo điều kiện thuận lợi để các DN, nhà đầu tư tiếp cận thông tin về đất đai, quy hoạch để nghiên cứu đầu tư. Là một trong những nhà đầu tư lớn và thành công tại huyện Yên Mỹ, đại diện Tập đoàn Hòa Phát đánh giá: Sự năng động trong cải cách thể chế và công tác quy hoạch đồng bộ, chiến lược đầu tư hạ tầng kết nối của tỉnh là những điều kiện thuận lợi góp phần dẫn đến thành công của DN. Từ những thành quả trong phát triển kinh tế hiện nay, sẽ tạo thế và lực để Tập đoàn Hòa Phát cũng như nhiều nhà đầu tư khác tiếp tục lựa chọn Hưng Yên là điểm đến lý tưởng.


Từ nhiều năm nay, Hưng Yên luôn xác định thu hút đầu tư là một trong những khâu đột phá chiến lược để hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020-2025) xác định “Tập trung thu hút đầu tư phù hợp quy hoạch; ưu tiên dự án quy mô lớn, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ số, đóng góp tích cực cho tăng trưởng và ngân sách Nhà nước” và “Tập trung tháo gỡ khó khăn, huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, thương mại - dịch vụ và đô thị, phát triển hạ tầng số, ưu tiên hạ tầng giao thông và các địa bàn trọng điểm để tạo động lực phát triển” là hai trong ba khâu đột phá để góp phần xây dựng Hưng Yên thành tỉnh công nghiệp hiện đại. Để Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đi vào cuộc sống, ngày 24.6.2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Kết luận số 223-KL/TU về Đề án đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Ngày 7.9.2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2136/QĐ-UBND về Đề án đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và ngày 23.9.2021, Chủ tịch UBND tỉnh có Chỉ thị số 12/CT-CTUBND về thực hiện có hiệu quả các giải pháp, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ, chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức nhằm cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Hưng Yên. Theo đó, UBND tỉnh đã yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng; quản lý, điều hành của chính quyền; sự giám sát của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, coi nội dung cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, quan trọng, phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của các cấp ủy đảng, sự quản lý, điều hành quyết liệt của các cấp chính quyền, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, trong đó vai trò nòng cốt là các cơ quan chức năng. Cùng với đó, đẩy mạnh rà soát, cải cách thủ tục hành chính. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan Nhà nước, xây dựng chính quyền điện tử hiệu quả và an toàn; thực hiện 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; giảm tối đa giao dịch trực tiếp, thúc đẩy việc xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng, qua cổng dịch vụ công quốc gia; hoàn thiện các hệ thống thông tin một cửa điện tử. Tập trung rà soát, điều chỉnh các phương án quy hoạch phát triển các KCN, CCN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, để tích hợp vào quy hoạch tỉnh, trong đó có phân kỳ thực hiện giai đoạn 2021-2025…


Chính quyền đồng hành, doanh nghiệp phát triển


Để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh thu hút đầu tư, trong thời gian qua, lãnh đạo tỉnh tích cực đối thoại, giải quyết vướng mắc của DN; chỉ đạo xây dựng nền hành chính hiện đại; xây dựng chính quyền điện tử; hỗ trợ DN khởi nghiệp, tiếp cận các nguồn lực đất đai, mặt bằng sản xuất, đào tạo nguồn nhân lực; chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra nhằm giảm bớt chồng chéo, phiền hà cho DN... Ngoài những kênh đối thoại truyền thống như đối thoại, tiếp xúc trực tiếp, lãnh đạo tỉnh còn tổ chức các cuộc gặp thường niên theo mô hình “cà phê doanh nhân”, công khai các hộp thư điện tử của các cấp lãnh đạo, số điện thoại đường dây nóng, coi đó là công cụ hữu hiệu để người dân và DN dễ dàng phản ánh thông tin trực tiếp. Tất cả các ý kiến của DN đều được ghi nhận và giải quyết một cách triệt để, có hiệu quả, hỗ trợ DN phát triển, đạt hiệu quả cao nhất trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.


Đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Để thực hiện thành công một trong ba khâu đột phá đã được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra là: “Thực hiện quy hoạch tỉnh; tập trung thu hút đầu tư phù hợp quy hoạch; ưu tiên dự án quy mô lớn, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ số, đóng góp tích cực cho tăng trưởng và ngân sách Nhà nước”; cũng như tiếp tục tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện thúc đẩy thu hút đầu tư sản xuất công nghiệp phát triển, sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai, đặc biệt là các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo và thực hiện các giải pháp sau:


Một là: Tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư của tỉnh: triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả Đề án PCI giai đoạn 2021-2025, Chỉ thị số 12/CT-CTUBND ngày 23.9.2021 của Chủ tịch UBND tỉnh; Đề án nâng cao hiệu quả trong công tác giải phóng mặt bằng gắn với thu hút đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và công tác phối hợp trong thu hút đầu tư... 


Hai là: Đổi mới phương thức và cơ chế xúc tiến đầu tư: Tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư phù hợp với từng đối tượng thu hút đầu tư, đặc biệt là các tập đoàn xuyên quốc gia, tập đoàn lớn trong nước. Tăng cường tham gia các chuyến công tác xúc tiến đầu tư cấp quốc gia để tiếp cận các tập đoàn kinh tế lớn; tranh thủ sự ủng hộ của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài để xúc tiến, vận động đầu tư vào tỉnh. Xây dựng và ban hành danh mục dự án kêu gọi thu hút đầu tư giai đoạn 2021 - 2025.


Ba là: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng kế hoạch đào tạo theo nhu cầu của thị trường, DN; hoàn thiện kết cấu hạ tầng phục vụ mời gọi đầu tư: tiếp tục ưu tiên bố trí vốn đầu tư để xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ nhà đầu tư… 


Bốn là: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, nghiêm minh những vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai, nhất là tình trạng chiếm dụng, lấn chiếm, sử dụng sai mục đích; chuyển đổi mục đích sử dụng đất khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép, kiên quyết thu hồi đất với các DN được giao đất, cho thuê đất, nhưng chậm triển khai vi phạm các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai. Làm tốt công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường...


Có thể thấy, những nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, hướng tới mục tiêu đem đến tối đa sự hài lòng của nhà đầu tư, DN mà tỉnh tập trung ưu tiên triển khai trong những năm qua và thời gian tới đã và đang khẳng định sự lựa chọn đúng đắn, phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế của đất nước. Những nỗ lực là trách nhiệm, nhiệm vụ xuyên suốt của chính quyền nhằm tạo môi trường thuận lợi và minh bạch cho các DN, nhà đầu tư, kinh doanh trên địa bàn đúng với phương châm “chính quyền đồng hành, DN phát triển”. Với những giải pháp cụ thể, sự chuẩn bị một cách đồng bộ hệ thống hạ tầng, đẩy mạnh cải cách hành chính và đồng hành tối đa cùng DN, tỉnh Hưng Yên sẵn sàng chào đón những nhà đầu tư lớn, những “đại bàng” về làm tổ.


Theo Đức Toản – Hương Giang/baohungyen.vn

https://baohungyen.vn/kinh-te/202206/san-sang-don-lan-song-cac-nha-dau-tu-tu-cac-du-an-quy-mo-lon-cong-nghe-hien-dai-bai-3-tao-moi-truong-thong-thoang-thu-hut-dau-tu-8f1455b/

Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến bình luận của bạn
Họ và tên
(*)
Email
(*)
Nội dung bình luận
(*)
Mã xác nhận
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây

Ngày 4/5, tại Trung tâm Thông tin – Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ...

Ngày 21/12, huyện Phù Cừ phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển FUJI ...

Ngày 12/12, UBND tỉnh tổ chức họp kiểm điểm tiến độ triển khai các cụm...

Những năm gần đây, Hưng Yên đã vươn lên trở thành một trong những địa ...

Ngày 13/9, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND t...

Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên?

Đẹp

Bình thường

Xấu

Kháchttps://188betz.net/ Rikvip

 

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HƯNG YÊN

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: Số 8, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Tel: (0221) 3524 666 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Văn phòng đại diện - Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: số 695, đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Tel: (0221) 3522 668 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Giấy phép số: 29/GP-TTĐT của Sở Thông tin và Truyền thông ngày 21 tháng 8 năm 2019 

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Ngọc Khánh – Giám đốc trung tâm.

 Số người online: 1      Tổng số lượt truy cập: 12.106.223          Thực hiện bởi: OrientSoft